MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

HOÀI NGHI VÀ XÉT LẠI

BÚT  NGUYÊN  TỬ

ảnh  internet

            Karl Marx, ông  tổ  chủ nghĩa  cộng   sản  phán một  câu rất  hay  Hãy  hoài  nghi  tất  cả! Khi  đã nói tất  cả thì tư  tưởng , chủ nghĩa của Marx cũng ở  trong  đó, cần  và phải  được hoài  nghi mới  đúng  tinh thần  câu  nói  của ông  ta.

            Thế nhưng thực tế  thế nào?

          Tổ    phán một  đằng  truyền  nhân (những người  tự  nhận  là môn  đồ chủ nghĩa   Marx) làm một  nẻo.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

DÍNH TRÒNG HẾT CỰA QUẬY

TIỂU  HÙNG   TINH

ảnh  internet

            Hết  trâu rồi  voi  thay  nhau  cai  trị  nhưng  rừng  vẫn  bất  ổn. Trâu  sừng nhọn,  voi  ngà  lớn  luôn  dọa húc  nhưng   không  loài  nào  sợ. Nai  nhởn nhơ trước mặt  như trêu  chọc, khỉ phóc lên  lưng  ngồi, chim chóc bay  đậu  rồi ỉa vải lên  đầu  lên lưng, loài  nào  cũng  lờn  mặt. Cọp nhân  đấy xúi  giục muôn  loài nổi  dậy chống  lại trâu  voi.

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022

NGHỀ THẦY THỜI MẠT GIÁO

TIỀU  HÙNG  TINH

ảnh  internet

            Thời  phong  kiến,  người  thầy  được  coi  trọng,  trong thang  bậc    hội thầy  được  xếp  sau  vua trước  cha (quân sư phụ) vì  quan niệm  rằng  cha  sinh  ra  nhưng  chính  thầy  là người  tạo  lập  nhân  cách, không  gọi  thợ  dạy    gọi  thầy một  cách   tôn  kính,  tôn    trọng   đạo là vậy.

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

MÁNH ĂN

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh  internet

          Tiểu  Cáo  sắp  làm  quan,  tìm  Hùm sư nhờ  tham vấn.

Hùm  hỏi: - Làm  quan  để  làm  gì?

            Cáo  đáp: - Để  thực hiện chí  hướng  vì nước    dân giúp  đời.

            Hùm mắng: - Đây  không  phải    lớp  tuyên giáo  tuyên  truyền, không  phải chỗ  viết  bài  thu  hoạch  chính  trị, không  phải  nơi  diễn tuồng kiểm  điểm phê  bình, ngươi  xạo  lộn chỗ  rồi. Hãy  nói  toạc móng  heo  ra, làm  quan  để  gì?

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022

DÙNG NÓ DIỆT NÓ

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Yêu  Ma  ngẫm nghĩ  rồi  bảo xưa nói    độc  trị  độc, dùng   mỡ nó  rán nó, đồng  loại  hại  nhau thì nay phải nói    dùng nó  diệt  nó, phá  từ bên  trong    cách  hay  nhất.

            Quỷ Quái hỏi  vặn:

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

CÔNG NGHỆ GIEO QUẺ

BÚT  NGUYÊN  TỬ

ảnh  internet

            Nghe  bói là liên  tưởng   đến một ông  già mù ngồi  ở hốc cây xó  chợ,  bày  cuốn sách, chưng  mu  rùa, dựng bàn  tổ, gieo  quẻ rồi giở  giọng  quỷ thần phán  số  mệnh  tương  lai. Dóc  lộ  liễu  vậy  nhưng  nhiều  người  đua  nhau  đặt  quẻ, tin  sái cổ thậm  chí  đặt  cược cả vận  mạng  mình  vào  tay lão.

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

TƯ TƯỞNG THÙ ĐỊCH

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

          Rùm  beng  chuyện vương  quốc nọ  được một  tờ báo  Tây xếp  loại  quốc gia  đáng  sống, dân chúng    mức hài  lòng   cao  nhất thế  giới  thêm vào  đó    các báo  cáo thường  niên  gửi  lên cho  thấy  tình  hình  đều trên  mức tuyệt  vời, thiên  đình  hết  sức  ngạc  nhiên.  Dân  quyền, nhân  quyền,  dân chủ là  vấn nạn  phức tạp    các quốc  gia  đều  vướng, tại  sao  xứ này lại sớm  đạt  những thành  tựu  to  lớn ấn tượng  vậy, thiên cung liền  sai  Thiên Tào  dẫn  đoàn  xuống  kiểm  tra.

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

CHUYỆN LƯỠI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh  internet

            Ngò Om xuýt xoa rằng quan sát loài vật như cóc nhất là loại kì đà mới thấy lưỡi của nó thần tình, có thể phóng xa cả mét để bắt mồi. Thấy mồi, phóng lưỡi chộp  thu ngay  vào miệng nuốt, nhanh gọn trong chớp mắt, chính xác  trăm lần như một.

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

THÂM CUNG BÍ SỬ NHÀ BEO

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Beo đực làm chúa rừng, phú quý quyền lực sinh rững mỡ, sợ Beo cái lắm nhưng cầm lòng không đậu, nhịn thèm không thấu nên tằng tịu với Beo nhí hot girl sinh được  Beo con.

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

GIẢ ĐỘC TÀY TRỜI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh  internet

Ba Riềng kể chuyện xưa rằng có người nước Tống làm cái lá dó mất ba năm, xong đem để lẫn vào lá dó thật, không ai phân biệt nổi. Giả như thật, khéo thế mà vẫn bị Mặc Tử chê bảo rằng vô bổ, nếu dùng công sức ấy mà làm ra vật thực thì lợi ích cho đời biết mấy.

Tư Tỏi hất hàm: